Kabar Espero

PENILAIAN AKHIR SEMESTER GASAL 2020/2021 SUSULAN KELAS 8

Selamat pagi, bagi siswa kelas 8 yang namanya tertera pada tabel di bawah ini untuk dapat mengerjakan soal PAS SUSULAN dengan cara klik tombol hijau pada kolom yang tersedia. Selamat mengerjakan semoga sehat dan bahagia selalu! 🙂

NO

MATA PELAJARAN

PESERTA SUSULAN

KLIK TOMBOL UTK MASUK KE SOAL PAS SUSULAN

KELAS

NAMA SISWA

1

BAHASA INDONESIA

8B

MUDA SETIAWAN

8C

RANGGA WIJAYA

8F

NAJIB MUHAMMAD RIDHO

2

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

8B

MUDA SETIAWAN

NAZLA REINA PUTRI

3

MATEMATIKA

8B

MUDA SETIAWAN

NAZLA REINA PUTRI

ALIFIA FARISA

8C

ARGYA YAFFANDI

8D

TRIANA DEA LESTARI

8E

SETYO PANGESTU

8F

NAJIB MUHAMMAD RIDHO

8G

ZABRINA NADIA AULIA

8H

CITRA RAHMA LATIFAH

4

PPKn

8B

MUDA SETIAWAN

NAZLA REINA PUTRI

ALIFIA FARISA

SYAHIRA TRIAS
AFRINA

8C

RANGGA WIJAYA

ARGYA YAFFANDI

DIAH NAWANG WULAN

8D

TRIANA DEA LESTARI

8F

ESA PANGESTU

8H

CITRA RAHMA LATIFAH


PUTRI JUNITA


SEDAYU LINTANG CAHYARINI

5

BAHASA INGGRIS

8B

MUDA SETIAWAN
NAZLA REINA PUTRI
ALIFIA FARISA
SYAHIRA TRIAS AFRINA

8C

NUNU NUARIMA RATUNGGA

8D

TRIANA DEA LESTARI
ANWAR KHAERULLOH
KHOZY NOVIADI

8E

SABITA CHESA NURHIDAYAH

8F

NAJIB MUHAMMAD RIDHO
ESA PANGESTU

8G

CEVIA PASHA RAMADHAN

8H

ZAIDAH KHAERUNISA

6

SENI BUDAYA

8B

NAZLA REINA PUTRI

7

IPA

8B

NAZLA REINA PUTRI
SYAHIRA TRIAS AFRINA
MIS CAHYA AULYA
RIZKI AYUDIAN
RYU KEN NDARU

8D

THAMA ADGI SYAMDHANI

8E

CINDY AMBARWATI ARTANTI
GAYUH NUR FARDILLAH
MOHAMMAD FILDAN W

8F

NAJIB MUHAMMAD RIDHO

8G

ZABRINA NADIA AULIA

8

PENJASORKES

8A

ARDIAN PRAMAN PUTRA

8B

NAZLA REINA PUTRI
MIS CAHYA AULYA

8D

FINO AFANDI

8E

CINDY AMBARWATI ARTANTI
GAYUH NUR FARDILLAH

8F

ADAM WIJAYA

8G

SAFIRA NUR HIDAYAH

9

IPS

8B

SYAHIRA TRIAS AFRINA
MIS CAHYA AULYA

8F

NAJIB MUHAMMAD RIDHO

8G

ZABRINA NADIA AULIA

10

BAHASA JAWA

8B

SYAHIRA TRIAS AFRINA

8D

THAMA ADGI SYAMDHANI

8F

NAJIB MUHAMMAD RIDHO

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button